تماس با ما

Top Panel
شنبه, 27 مهر 1398

Consult5

حضور در یک نمایشگاه تجاری فراتر از ساخت یک غرفه، توزیع کاتالوگ و هدایای تبلیغاتی می باشد. این جمله که " با ساخت غرفه مشتریان می آیند" همیشه درست نیست. برای کسب تجربه بیشتر شما نیاز به یک طرح جامع و محیطی کامل دارید که در عین جذابیت، قابل توجه باشد و مخاطبان خود را نیز دارد.
در نماسازان نوین چکاد، ما تجربیاتمان را در مراحل مختلف برای شما بکار می گیریم. مذاکره همه چیز است، پرسنل متخصص ما پروژه شما را با خودتان آنالیز و مورد بحث و گفتگو قرار می دهند و به شما کمک می کنند تا نزدیکترین خدمات ما به هدف و بودجه خود را انتخاب کنید. ما از اولین روز مذاکره موارد مهم زیر را مورد گفتگو قرار می دهیم:

• انتخاب غرفه
• آموزش کارکنان داخل غرفه
• اجاره محل غرفه
• قبل و بعد از بازاریابی
• انتشار مطبوعات


علاوه بر مشاوره طراحی جامع، ما به شما برای ارزیابی هزینه های مرتبط با حضور در هر نمایشگاه مشاوره و شما را در تکمیل مدارک ثبت نامی کمک می کنیم. سالها حضور در نمایشگاه های تجاری سراسر ایران به ما دانش قوی از مقررات و دستورالعمل های خاص هر نمایشگاه را داده و روابط نزدیک ما با مدیران سالن ها و گروه های کارگری محلی، این اطمینان و تضمین را در مونتاژ موفق و مطابق با مقررات را به شما می دهد.