تماس با ما

Top Panel
جمعه, 01 شهریور 1398

about us 4

از سال 1391 شرکت نما سازان نوین چکاد در پیشرفت و اجرای پروژه های نمایشگاهی، همایش ها، کنگره ها و رویدادهای دیگر متخصص شده است. از همان آغاز، ما یک پکیج کامل خدمات از 100% طراحی و 100% ساخت به مشتریانمان پیشنهاد می کنیم. 
مشتریان اصلی ما شامل شرکت های متوسط شناخته شده، شرکتهای بین‌المللی، سازمان‌ها و نهادهای دولتی می باشند که به برخی از آنها در طول بیش از 5 سال خدمات ارائه داده ایم. بی دلیل نیست که هنگام مواجهه با مشتریانمان بر ادامه همکاری استمرار داشته باشیم و وفاداری آنها گواهی بر تشخیص، مهارت و تخصص ما می باشد.
در یک جلسه حضوری در مورد شرکت و مجموعه ما اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد. ما از دادن وقت ملاقات و دیدار با شما در محل شرکت خوشحال می شویم. ما مشتاقانه منتظر آشنایی با شما هستیم.